Uzi Müzikleri

Gündem24

2019-2020 Yılı Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

533 views
21 Aralık 2019 - 9:21
2019-2020 Yılı Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
İlimizde kış şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla daha önce alınan tedbirleri değerlendirmek ve alınacak ek tedbirleri görüşerek karara bağlamak üzere Vali Ali Arslantaş Başkanlığında Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Şefliği yetkilileri başta olmak üzere diğer ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-          Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla, yerel yönetimlerce imkânlar dâhilinde her türlü yardımın ulaştırılması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacaktır.
2-          Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek, karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecektir.
3-           09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesiyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa “Kış lastiği kullanma zorunluluğu” başlıklı 65/A maddesi eklenmiş olup, idari para cezaları bu maddeye göre düzenlenecek, terminal/otogar giriş ve çıkışları başta olmak üzere, mevzuatta belirtilen ve Valiliklerce karar alınan araçlar, yapılan tüm kontrollerde “KIŞ LASTİĞİ” bakımından da denetlenecektir. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçların bu zorunluluğa uymadıklarının tespiti halinde idari para cezasının yanında araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmeleri için belge düzenlenerek izin verilecek, hangi yerleşim yerine kadar izin verildiği trafik idari para cezası karar tutanağının açıklama bölümüne de not olarak yazılacaktır.
4-           Okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenecektir.
5-            Özellikle şehirlerarası yolcu taşımada kullanılan taşıtlarda, standart dışı yakıt (10 numara yağ vb.) kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacaktır.
6-           Belediyelerin kar yağışı ve küreme sırasında, cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların kısa zamanda alınmaması sonucu, yol üzeri park disiplininin bozulması, akan trafiğin kullandığı şeritlerin işgal edilmesi gibi olumsuzluklar ortaya çıkabileceği değerlendirildiğinde; bu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümelerinin derhal kaldırılması sağlanacaktır. Böylece, gündüz hava sıcaklığının artması nedeniyle eriyen karların yol yüzeyinde kalması ve akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşerek, karayolu güvenliğini olumsuz etkilemesi önlenecektir.
7-            Karayolları ekiplerinin trafik zabıtası ile işbirliği içerisinde çalışması amacıyla gerekli tedbirler alınacak, trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacaktır. Ayrıca karayolları ağındaki yollarda etkin kar ve buz mücadelesi yapabilmesi tahsis edilen makine ve ekipmanların görev yerlerinin değiştirilmeyecek, karayolları ağı dışındaki yollara gönderilmeyecektir.
8-             Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin; takograf, yetki belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şoförlerin sürücü belgesi ve alkollü olup olmadığı kontrol edilecektir. Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak, şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu anons edilerek hatırlatılacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecektir. Otobüslere yönelik bu tür denetimlerin terminaller, dinlenme tesisleri, mola yerleri gibi, taşıtların durduğu noktalarda yapılmasına özen gösterilecektir.
9-             Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve akaryakıt tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşma istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu sınır çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, düzensiz ve çirkin görünümlü levha ve tezgahları, Jandarma ve karayolları birimleriyle müştereken kaldırılacaktır. Yine bu tip sergi ve yapıların Karayolu Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla, karayolları birimleriyle işbirliği kurulacak, bu sebepten kaynaklanan kazaların önlenmesine çalışılacaktır.
10-    Mahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.
11-    Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155, 156 ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacaktır.
12-    Güvenlik birimlerinin İdari /adli kolluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi, vatandaşlarımızın sağlık birimlerine ulaşımlarının kesintiye uğramaması amacıyla il/ilçe/ belde merkezlerinde belediyeler, belediye mücavir alanları dışında İl Özel İdaresi, Karayolları yol ağına yakın mahallerde Karayolları Şube Şeflikleri tarafından emniyet, Jandarma ve sağlık birimleri yerleşkeleri ve 112 Acil Yardım istasyonlarının yollarının öncelikle açılmasına önem verilecektir.
13-    Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının diğer yerleşim birimlerinden önce açılmasını sağlamak amacıyla bazı yerleşim birimlerinden acil hasta olduğu şeklinde asılsız ihbarlarda bulunulduğu bilindiğinden, kaymakamlıklarımızca köy muhtarları yazı ile uyarılarak bu gibi durumlarda haklarında işlem yapılacağı konusunda bilgilendirileceklerdir. Ayrıca bu tür ihbarlarda sağlık birimlerimiz, gerek takibi yapılan gebelerin gerekse kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında tutulan kayıtlarındaki hasta bilgilerinin yapılan ihbar ile verilen bilgilerle örtüşüp-örtüşmediğini değerlendirerek mümkünse köy muhtarları ve kolluk güçleriyle irtibata geçip ihbarların gerçek olup olmadığını teyit ederek asılsız ihbarlar nedeniyle oluşacak zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesine gayret göstereceklerdir.
14-    İlçe Kaymakamlıklarımızca muhtemel olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olmak amacıyla ulaşım, güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar dikkate alınarak karla mücadele planı hazırlanacak ve başta İl Özel İdare ekipleri olmak üzere tüm paydaş kurumlar çalışmalarını bu plan doğrultusunda yürütmeye özen göstereceklerdir.
15-    Karayolları 164. Şube Şefliği ekipleri önceliği Devlet Karayoluna vermek ancak köy yollarının da girişlerini kapatmayacak şekilde çalışarak karayolunu trafiğine açık tutacaklardır. Ayrıca iş makinelerini bakım ve onarımlarını tamamlayarak kış şartlarında kullanıma hazır hale getirecek, depolarında yeteri kadar tuz bulunduracaklardır.
16-    Özellikle ilçelerimize Elektrik ve Telefon arızası için giden görevlilerimiz kış şartlarına uygun araç ile gitmediklerinden İl Özel İdaresinden yolların açılması için ekip talep edilmekte, bu taleplerin karşılanması ise İl Özel İdaresince yürütülen diğer hizmetlerinin aksamasına sebebiyet vermektedir. Türk Telekom AŞ, Aras Elektrik AŞ gibi kurumlarımız öncelikle kış şartlarına uygun kendi ekipmanlarını kurarak olaylara müdahale edecek, ekipmanlarının yetersiz kaldığı durumlarda İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerinden yardım isteyeceklerdir.
17-    Türk Kızılay’ı uzun süreli yolda kalma ihtimaline karşı vatandaşlarımızın barınma ve iaşelerini karşılayacak şekilde önceden hazırlıklarını yapacaktır. Tercan ve Refahiye ilçelerimizde kaymakamlıklarca uygun görülen yerlerde başta battaniye vb. olmak üzere yaşam malzemeleri depolayacaktır.
18-    Tüm kurumlar, bünyelerinde çalışan personellerini, kış mevsimine uygun giyim ve kuşamlarını temin ederek göreve gönderecek, ayrıca bu personelin kullanacağı alet ve edevat kullanıma her an hazır olarak bulundurulacak, Eksik yahut arızalı malzemeyle göreve çıkılmayacaktır.
19-    Şoförler ve Otomobilciler Odası, ilimiz için hava tahmin raporlarını takip ederek hava koşullarının olumsuz beklendiği günün öncesinden olası kaza veya afet durumlarında kullanılacak ağır tonajlı çekicilerin ara ara çalıştırılarak kullanıma hazır halde tutulması konusunda üyelerini koordine edecektir.
20-    İl Özel İdaresinin Çayırlı İlçemizde Görevlendirdiği greyder aynı anda Otlukbeli İlçemizde hizmet verdiğinden yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle İl Özel İdaresince Otlukbeli ilçemize ayrıca bir adet greyder görevlendirmesi yapılacaktır.
21-    Misafirhaneleri olan kurumlarımız misafirhanelerinin yatak kapasiteleri ile fiziki durumlarını tekrar gözden geçirecek, yolda kalanların ihtiyaçlarını karşılamaları hususunda gerekli yardımları yapacaklardır.
22-    İlimizde meydana gelen olaylara ilk ulaşan birimlerimiz olayın detayı hakkında sıralı amirlerine zamanında, detaylı ve doğru bilgiler vererek sağlıklı bilgi akışını sağlayarak, kendisinden sonra müdahale için yönlendirilecek diğer ekiplerin olayın gerektirdiği donanımla olay yerine intikalini ve olaya zamanında eksiksiz müdahale imkânı sağlayacaklardır. Bu konuda tüm kurumlar son derece hassas olacaklardır.
23-    Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla vasıtalarında araç takip sistemi bulunmayan kurumlar, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak, iş makinesi, arazi aracı vb. vasıtalarına araç takip sistemi taktırılacaktır.
24-    İlçe kaymakamlarımız deprem ve diğer afet durumlarında kullanılmak üzere kendilerine tahsis edilen uydu telefonlarını çalışır vaziyette tutacaklar ve zaman zaman cihazların çalışıp-çalışmadığını kontrol edeceklerdir.
25-    Trafik ( Emniyet- Jandarma) birimlerimiz karayolu kenarında bulunan dinlenme tesislerinde yol durumunu belirten anonslar yapmak/yaptırmak suretiyle vatandaşlarımızı bilgilendirilecektir.
26-    İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince çalışma yapılacak alanlar kolluk kuvvetlerine bildirilerek, koordineli bir şekilde çalışma sağlanacaktır. İlçe Kaymakamlarımızca okulların tatil olmasına sebep olabilecek yağış, don vb. olumsuz hava şartları takip edilecek ve gelişmeler hakkında Valiliğimize en kısa zamanda bilgi verilecektir.
27-    DDY işletme müdürlüğü kaza, arıza, karayolunun trafiğe kapanması ve otobüsle seyahat imkânı olmadığı durumlarda yolcuları tren ile yollarına devam etmelerini sağlayacak şekilde tedbirleri alacaklardır.
28-    Acil hastalarımızın naklini sağlamak için ilçelerimizde bulunan helikopter pistlerinin kullanılabilir olup-olmadığı tespit edilerek sorumlu Vali Yardımcısına bilgi verilecek, olumsuz hava koşullarında helikopter pistine giden yolların öncelikli olarak açık tutulması sağlanacaktır.
29-    Kolluk Kuvvetleri (Polis -Jandarma) Karayolları ile koordineli olarak kritik kesimlerde zincir taktırılması, kontrollü olarak yolu trafiğe kapatılması ve gerektiğinde kayarak tıkanmalara sebep olan, zincir olsa dahi durunca hareket edemeyen ağır vasıtaların (TIR) geçici olarak belirli noktalarda depolanarak bekletilmesi konusunda ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanacaktır.
30-    Tüm kurumlarımız kış mevsiminin en olumsuz hava şartlarına göre önceden hazırlıklarını yaparak, kamu hizmetinde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerini alacaklardır.
Haber: Haber Merkezi
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Pet Shop