Uzi Müzikleri

Gündem24

ERZİNCAN’DA KIŞ FOTOĞRAF MARATONU

596 views
06 Aralık 2021 - 11:55
ERZİNCAN’DA KIŞ FOTOĞRAF MARATONU

Erzincan Valiliği tarafından Erzincan’ın sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamı ön plana çıkararak Erzincan’ın tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” yarışması düzenlendi.

Erzincan Valiliği tarafından Erzincan’ın sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamı ön plana çıkararak Erzincan’ın tanıtılmasına katkı sağlamak, insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasını ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmak ve organizasyon boyunca üretilecek fotoğraflar ile Erzincan’ın görsel belleğini zenginleştirerek, günümüzü yarına taşımak amacıyla 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında  “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” yarışması düzenlendi. Yarışmanın konusu Erzincan’da kış olarak belirlendi.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Birincilik                                                 : 15.000   TL

İkincilik                                                  : 12.500   TL

Üçüncülük                                             : 10.000   TL

Mansiyon          (4 adet)                         : 5.000   TL

Özel Ödülü          (12 adet)                     : 3.000   TL

Instagram Özel Ödülü     (5 adet)           :  1.000   TL

Sergileme         (51 adet)                        :  500   TL olarak belirlendi.

Yarışma şartnamesi şöyle;

“Yarışma Organizasyonu: Yarışma, T.C. Erzincan Valiliği tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve KUDAKA’nın desteği ile düzenlenmiştir.  T.C. Erzincan Valiliği tarafından yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu: Erzincan’da Kış

Erzincan’ın tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Erzincan ilinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamı “Erzincan’da kış” üst başlığı altında çekilecek fotoğraflardır; ayrıca, Erzincan’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonun bir amacı da organizasyon boyunca üretilecek fotoğraflar ile Erzincan’ın görsel belleğini zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir.

Yarışma Bölümleri: Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli tek bölümlüdür.

Koşullar:

1-  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2-  Her katılımcı başvuru esnasında HES kodunu bildirmek ve başvuru formuna yazmak zorundadır.

3-  Yarışmamız; seçici kurulun birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

4-  Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 6 (altı) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir.

5-  Yarışmaya sadece “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” organizasyonun kayıt masasında katılım için isim yazdırarak bu etkinlikte yer alanlar katılabilir.

6-  Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludur. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu, Düzenleme Kurulunun belirlediği alanın kadraj içine alındığı ilk fotoğrafın çekilmesi ile başlayacaktır ve fotoğraflar teslim edilirken ilk çekilen fotoğraf da teslim edilecektir.

7-  Yarışmaya sadece Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu’nda (26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında), Erzincan sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

8-  Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, kısa kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg + raw formatında teslim edilmelidir. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9-  Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kontrast ayarları ve kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler yapılabilir. Ancak Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

10-  Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) veya HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.

11-  Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

12-  Katılımcı, Düzenleme Kuruluna teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

13-  Teslim edilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14-  Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

15-  Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Erzincan Valiliği, KUDAKA, T.C. Halk Bankası A.Ş. ve Erzincan İlçe Kaymakamlıkları arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Erzincan Valiliği, KUDAKA, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Erzincan İlçe Kaymakamlıkları tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

16-  Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

17-  Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erzincan Valiliği tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

18-  Yarışmaya, kayıt olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

19-  Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Erzincan Valiliği ve Jüri kararları geçerlidir.

20-  Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

21-  Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

22-  Başkasına ait kurgu-mekân düzenlemesinden kaçak-izinsiz üretilen fotoğraflar, şikâyet üzerine seçici kurulun değerlendirmesine bırakılır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara bir hak kazandırmaz.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 047).

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir

(Örnek; 047_1_fotoğraf_adı, 047_2_fotoğraf_adı, …).

3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların bulunduğu Ana klasöre katılımcı ilk çektiği fotoğrafı da (RAW-Ham olarak )  ekleyecektir. Ana Klasör içerisine iki farklı klasör daha açarak Raw( Ham ) fotoğrafları bir klasöre JPG fotoğrafları ayrı bir klasör içerisine koyacaktır. Raw ( Ham ) ve JPG fotoğraflar aynı şekilde isimlendirilecektir. ( Madde 2: Örnekte olduğu gibi )

6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW –Ham veya RAW (Ham) +JPEG çekim yapmaları gerekir.7- Fotoğraf teslimi 30 Ocak 2022 saat 16.00’da kesinlikle sona erecektir.

INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI KURALLARI

 1. Yarışma @erzincanfotografmaratonu Instagram hesabı üzerinden yapılacaktır.
 2. Yarışmaya katılmak için kişisel Instagram hesabınızdan #erzincandakisfotografmaratonu2021 hashtagi ile fotoğraf paylaşmanız ve @erzincanfotografmaratonu , @erzincanvaliligi, @makas.mehmet.34 ve @hkonakk Instagram hesaplarını takip edip fotoğraflara da etiketlemeniz gerekmektedir.
 3. Yarışmacılar 3 (üç) fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
 4. Fotoğraflar, jüri tarafından yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık, anlatım gücü ve teknik kriterlere göre değerlendirilecektir.
 5. Yarışmaya sadece Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında) Erzincan sınırları içinde çekilen fotoğraflar katılabilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 6. Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri ve Instagram hesaplarının herkese açık olması gerekmektedir.
 7. Instagram bölümüne cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflarda kabul edilir.
 8. Fotoğraf teslimi 02 Şubat 2022 saat 00.00’da kesinlikle sona erecektir.

KULLANIM (TELİF) HAKKI:

Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Erzincan Valiliği, KUDAKA, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Erzincan İlçe Kaymakamlıkları yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erzincan Valiliği izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Konaklama

Erzincan Valiliği tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlar Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu katılımcılarına tahsis edilmiştir. Yurtlarda konaklamak isteyen katılımcılar ( https://forms.gle/QTdPfChYxewZDyH5A ) linkte belirtilen internet formunu doldurarak ön kayıt yapması gerekmektedir. Ön kayıt yapmayan katılımcılar yurtlarda konaklayamayacaktır.

Otel, pansiyon vb. yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU 

Seçici Kurul, değerlendirme için en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde en az üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda değerlendirme toplantısı bir hafta ertelenir.

Coşkun ARAL Foto Muhabir

Dilan BOZYEL Fotoğraf Sanatçısı

Hüseyin Remzi KONAK Fotoğraf Sanatçısı / Erzincan Vali Yardımcısı

Mehmet ASLAN Fotoğraf Sanatçısı

Mehmet TURGUT Fotoğraf Sanatçısı

Murat BAKMAZ Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa SEVEN Foto Muhabir

Rıza ÖZEL Foto Muhabir TFMD Başkanı

Sadık ÜÇOK Belgesel Fotoğrafçı

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Birincilik                                                 : 15.000   TL

İkincilik                                                  : 12.500   TL

Üçüncülük                                             : 10.000   TL

Mansiyon          (4 adet)                         : 5.000   TL

Özel Ödülü          (12 adet)                     : 3.000   TL

Instagram Özel Ödülü     (5 adet)           :  1.000   TL

Sergileme         (51 adet)                        :  500   TL

Satın Alma                                             : – (Organizasyonun belirleyeceği sayıda)

Fotoğraf Maratonu Takvimi ve Programı

Kayıt Başlangıç                               :  26 Ocak 2022 Çarşamba saat 08:00

Son Kayıt Tarihi                                    :  29 Ocak 2022 Cumartesi saat 17:00

Son Fotoğraf Teslimi                       :  30 Ocak 2022 Pazar        saat 16:00

Sonuç Bildirimi ve Ödül Töreni:       :

Kayıt ve Teslim Masası Çalışma Saatleri:    Sabah 08:00 – Akşam 20:00

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:

 • Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.erzincan.gov.tr”, adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.
 • Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Erzincan Valiliği tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, “Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

YÜRÜRLÜK:

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Murat BAKMAZ 0536 706 86 00

Mehmet ASLAN 0532 560 90 30

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.