DOLAR 31,5736 % 0.66
EURO 34,3320 % 0.82
GRAM ALTIN 2.148,99 % 0,00
ÇEYREK A. 3.513,60 % 0,00
BITCOIN 2.154.585 8.686
ÜYE PANELİ
SON DAKİKA
hava
Google News

2021-2022 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNDE YENİ LİSTELER YAYIMLANDI

Son Güncelleme :

11 Kasım 2021 - 14:16

/ 32.278 views kez okundu.
reklam
2021-2022 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNDE YENİ LİSTELER YAYIMLANDI
reklam

Resmi Gazetede yayımlanan tarımsal desteklemeler çerçevesinde Döl Kontrolü Kapsamında Suni Tohumlamaya Ek İlaveler ile Göçer ve Yetiştiricilerin Anaç Koyun Keçilere İlave ödemelerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Resmi Gazetede yayımlanan tarımsal desteklemeler çerçevesinde Döl Kontrolü Kapsamında Suni Tohumlamaya Ek İlaveler ile Göçer ve Yetiştiricilerin Anaç Koyun Keçilere İlave ödemelerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu kapsamda; Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına listede belirtilen miktarlarda ödemeler yapılacak;

 

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

 

(TL/Baş/Kovan/Kg)

Büyükbaş Hayvan Koruma (Baş) 600
Küçükbaş Hayvan Koruma (Baş) 90
Sığır Pedigrili Koruma (Baş) 800
Arı Koruma (Kovan) 45
İpekböceği Koruma (kg) 115
Islah Programındaki; Koyun/Keçi ve Yavrularına Halk Elinde Islah (Baş) Elit Sürüde 80

Taban Sürüde 40

Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş) Boğa ve Yıl İçerisinde Doğuran Anaç Manda 960
Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş) Yıl İçerisinde Doğurmayan Anaç Manda 600
Damızlığa Ayrılan Manda (Düve/Tosun) (Baş) 225
Damızlık Erkek Materyal (Koç-Teke) (Baş) 225

 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla Korunga (Sulu/Kuru) 90 (TL/da/Yıl), Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu/Kuru) 60 (TL/da/Yıl), Silajlık Ekilişler (Sulu) 100 (TL/da/Yıl), Yapay Çayır Mera 150 (TL/da/Yıl), Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90 (TL/da/Yıl), Kuru Ekilişler 40 (TL/da/Yıl) olacak.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2021 yılında ekilen yem bezelyesi, fig, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 ödeme yapılacak. Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtü altı Kayıt Sistemine kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenecek. Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

 1. a) Buzağı/malak/dişi manda desteği:

1) Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenecek.

2) Ağrı, Ardahan, Artvin. Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şımak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenecek.

3) Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

4) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenecek.

5) Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayanlar için; buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar %75’i, 101-500 baş için %50’si ödenecek.

6) Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL/baş destek ödenecek.

 1. b) Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TI/baş destek ödenecek.
 2. c) Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılacak.

ç) Hastalıktan ari işletme desteği: Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde (yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için yetiştiricilere 450 TL/baş ödeme yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutar ödenecek. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılacak.

 1. d) Besilik erkek sığır desteği: Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dâhil), Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyat üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılacak. Bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ve tahmini kesim tarihini Kırmızı Et Kayıt Sistemine kayıt ettirme şartı aranacak.

(4) Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

 1. a) Sürü yöneticisi istihdam desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun-keçi varlığına sahip işletmelere veya sürü yöneticilerine 6.000 TL olarak ödenecek.
 2. b) Anaç koyun-keçi desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına 30 TL/baş, anaç keçilerine 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/baş destek ödenecek.
 3. c) Sürü büyütme ve yenileme desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun-keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 125 TL/baş destek ödenecek.
 4. c) Küçükbaş soy kütüğü desteği: Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş destek ödenecek.

(5) Diğer hayvancılık desteklemelerinde;

 1. a) Tiftik üretimi desteği: Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tanım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müistahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 35 TL/kg, anamal tiftiğine 30 TL/kg ve tali tiftiğine 22 TI/kg, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine ilave 10 TL/kg destek ödenecek.
 2. b) Ipek böceği desteği: İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120 TL, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alam kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 80 TL destek ödenecek.
 3. c) Ancılık desteği: Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticilere, anlı kovan başına 20 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana ars başına 80 TL destek ödenecek.

2021 yılımda yaşanan doğal afetler (yangin ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/kg ödeme yapılacak.

ç) Aşı, atık ve küpe desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş destek ödenecek.

 1. d) Dijital Tarım Pazan (DITAP) platformu desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenecek.
reklam

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.